Oferim servicii contabile inovatoare și complexe (contabilitate financiara, contabilitate PFA, contabilitate de gestiune etc.) pentru a asigura o creștere armonioasa a afacerii tale.

- înregistrarea facturilor de vânzare, a facturilor de cumpărare de la furnizori interni și externi;

- înregistrare extrase bancare;

- înregistrarea deconturilor;

- înregistrarea chitanțelor, a bonurilor fiscale;

- înregistrarea contractelor de leasing;

întocmirea rapoartelor cu situațiile financiare lunare/trimestriale;

- întocmirea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale;

- întocmirea situațiilor financiare anuale/semestriale;

- certificarea bilanțului contabil anual/semestrial;

- consultanta în recepția și arhivarea documentelor și organizarea contabilității primare;

- participam și furnizam documentația necesară în cazul controalelor efectuate de către organele fiscale;

- înregistrare impozit pe profit/impozit pe venit;

- înregistrare impozit pe dividende;

- înregistrare TVA;

- obținere certificate fiscale, certificate constatatoare;

- întocmire: bilanț financiar, contul de profit și pierdere, raportul administratorului, anexe, notele explicative;

- urmărirea principalilor indicatori economico-financiari;

- informări asupra situației economic-financiare a societății;

- asigurarea respectării reglementarilor interne, a procedurilor și politicilor contabile;

- alte servicii financiare complementare;

servicii-contabilitate-pret-4