Colaborarea eficientă pe care o realizăm alături de specialiștii din resursele umane ne permite oferim clienților noștri o dezvoltare unitară și eficientă a proiectelor lor. Serviciile de salarizare fac parte din aria centrală a oricărui business.

- întocmirea ștatelor de plată;

- realizarea pontajelor;

- calculul concediilor și evidența medicalelor;

- calculul și evidența concediilor de maternitate;

- întocmirea adeverințelor pentru salariați;

- efectuarea plăților salariale;

- calculul impozitelor pentru salarii;

- calculul contribuțiilor către stat;

- întocmirea și depunerea Declarației 112;

- înregistrări informații în Revisal;

- întocmire contracte individuale de muncă și acte adiționale la acestea;

- întocmire decizii de modificare, încetare contracte individuale de muncă;

- întocmire informare la încheierea/modificarea unui contract individual de muncă;

- verificare dosar de personal;

servicii-contabilitate-pret-2